Joko sinun organisaatiosi hyödyntää monikulttuurisuuden edut?

”Yritys voi saada monikulttuurisesta työyhteisöstään huomattavaa kilpailuetua. Eritaustaiset ihmiset tuovat mukanaan uudenlaisia ajattelumalleja, näkökulmia ja osaamista” TTL

Ajattelemme samoin. Uskomme myös, että monikulttuurisuutta arvostavassa ilmapiirissä ihmiset voivat toimia aidosti omana itsenään, ja näin voivat myös paremmin.

Ratkaisukeskeinen coaching - siltana kohti kansainvälisempää organisaatiota

Seuraavat kysymykset voivat auttaa sinua tunnistamaan olisiko valmennuksesta hyötyä organisaatiollesi.

Valmennuksen toteutus

Valmennus voidaan toteuttaa lähi- tai etävalmennuksena, tai näitä joustavasti yhdistäen. Rakennamme ohjelman ryhmän tarpeiden mukaan. Menetelmänä on ratkaisukeskeinen coaching.

Työskentely tapahtuu organisaatiollenne  järjestettävissä työpajoissa . Lisäksi voimme yhdistää ohjelmaan tarpeidenne mukaan haastatteluja, henkilökohtaista valmennusta ja työhön soveltamista. Työpajoissa herätämme keskustelua mm. seuraavista kysymyksistä.

Ratkaisukeskeinen coaching on tavoitteellista yhteistyötä valmennettavan ryhmän ja valmentajien kesken. Autamme ryhmää konkretisoimaan tavoitteensa, oivaltamaan vahvuutensa ja määrittelemään askeleet kohti tavoitetta. 

Valmennuksen hyödyt

Jokaisessa organisaatiossa on piileviä vahvuuksia. Ratkaisukeskeinen Coaching tekee nämä vahvuudet näkyviksi ja saa ne käytännön tasolla toimimaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Hyödyt työyhteisölle

Vuorovaikutuksen parantuessa työyhteisön ilmapiiri parannee. Avoimuus, hyväksyntä ja turvallisuus lisääntyvät. Useat tutkimukset osoittavat, että monikulttuurinen työryhmä tuottaa luovempia ja laadukkaampia ratkaisuja kuin ryhmä, jossa kaikilla on sama kulttuurinen tausta.

Hyödyt työntekijälle

Avoimessa ilmapiirissä ihmiset tulevat kuulluksi ja kokevat arvostusta ihmisinä, sellaisina kuin he ovat – riippumatta syntyperästä, sukupuolesta, uskonnosta.

Yhteinen keskustelu ja aito kiinnostus eri taustoista tulevien ihmisten kokemuksiin ja ajatuksiin lisää turvallisuutta ja luottamusta. Näin ihmiset uskaltavat rohkeammin tuoda esille uusia näkökulmia ja tavallisuudesta poikkeavia ideoita.

Hyödyt yritykselle

Yritys voi saada monikulttuurisesta työyhteisöstään huomattavaa kilpailuetua. Eritaustaiset ihmiset tuovat mukanaan uudenlaisia ajattelumalleja, näkökulmia ja osaamista.

Organisaatio jossa arvostetaan monimuotoisuutta vetää myös puoleensa kansainvälisiä huippuosaajia ja pitää niistä kiinni.

Saammeko olla avuksi? -Sydämellä ja kansainvälisellä kokemuksella!

Haluamme yhdessä asiakkaidemme kanssa kehittää avoimempaa ja innostavampaa työkulttuuria.

Uskon vahvasti ihmisen omaan kykyyn löytää ratkaisuja. Neuvojen sijasta haluankin kysymyksillä herättää ajatustenvaihtoa joka auttaa ihmistä itseään oivaltamaan omat vahvuutensa ja askeleet kohti tavoitteitaan. 

Minulla on itselläni kolmenkymmenen vuoden kansainvälinen johtamiskokemus yritysmaailmasta. Asuin perheeni kanssa viisitoista vuotta Aasiassa ja Itä-Euroopassa. 

Pidän kulttuurien monimuotoisuutta vahvuutena, mutta ymmärrän myös siihen liittyvät haasteet.

Mikko Elomaa, Yritysvalmentaja, Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, eMBA ja Insinööri, Ratkaisukeskeinen Coach (IASTI), koulutus päättyy huhtikuussa 2022 

Kansainvälisessä ympäristössä kasvanut kehittämistyön ammattilainen. Vahvalla kokemuksella terveyden, mielenterveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kentällä.

Suhtaudun jokaiseen ihmiseen ennakkoluulottomasti ja arvostaen. Nautin vaihtaa ajatuksia, oppia ja ideoida uutta.

Valmentajana vahvuuteni on olla läsnä, kuunnella ja kuulla mitä sanotaan. Kiireetön kohtaaminen luo tilaa vuorovaikutukselle ja uusille näkökulmille.

Kati Ojeda, Kehittämistyön ammattilainen, Sairaanhoitaja (AMK), Ratkaisukeskeinen Coach (IASTI), koulutus päättyy huhtikuussa 2022

Valmennuksen kustannukset

Varaa aika tarvekartoitukseen

Tai jätä yhteystietosi

Otamme sinuun yhteyttä, niin sovitaan aika keskustelulle organisaatiosi tilanteesta ja tarpeista.